TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Emisije u vazduh

Kao rezultat naših intenzivnih i kontinuiranih ulaganja, udruženih sa merama koje preduzimamo, sve emisije u vazduh iz TITAN Cementare Kosjerić su ispod graničnih vrednosti, propisanih nacionalnim zakonodavstvom i regulativama EU u oblasti zaštite životne sredine.

Jedno od najvažnijih pitanja zaštite životne sredine u procesu proizvodnje cementnog klinkera (cementa), odnosi se na emisije u vazduh. Osnovne emisije u vazduh su: praškaste materije, oksidi azota (NOX) i oksidi sumpora (SO2).

 

Naš cilj je da kontinuirano smanjujemo sve vrste emisija. Zbog toga radimo na stalnoj optimizaciji proizvodnih procesa i vršimo modernizaciju svojih postrojenja, kako bismo emisije sveli na minimum.

 

U tom kontekstu, TCK je usmerila značajna ulaganja u svoje nove tehnologije, kao što su: ugradnja vrećastih filtera na našim postrojenjima (zamena elektrofiltera mlina cementa (2006. godine), zamena elektrofiltera peći (2021. godine)), zatvoreni sistemi za skladištenje i doziranje sirovinskih materijala, novi gorionik sa niskim sadržajem NOx, hlađenje plamena u peći za smanjenje emisije NOx, onlajn analizatori, oprema za kontrolu kvaliteta, automatski uzorkivači.

 

U našoj kompaniji sprovodimo kontinualni monitoring emisija na glavnim emiterima – rotacionoj peći (praškaste materije, NOX, SO2), mlinu cementa (praškaste materije) i mlinu za čvrsta goriva (praškaste materije). Na svim ostalim emiterima se vrše periodična merenja emisija, dva puta godišnje, u nadležnosti ovlašćenih stručnih organizacija.

 

Za smanjenje/sprečavanje difuznih emisija u vazduh preduzimamo mere, koje obuhvataju: redovno pranje i vlaženje saobraćajnica, vlaženje sirovinskog materijala koji se skladišti, formiranje zelenog pojasa u funkciji zaštitnih barijera od vetra.