TITAN Srbija logo

KARIJERA

10-razloga da radite sa nama

Poštujemo ljude i društvo

U Titanu uvek brinemo o našim ljudima. Zato koristimo svaku priliku da u svom radu promovišemo ljudska prava, bilo da se radi o kreiranju uslova koji doprinose angažovanju zaposlenih, pružanju jednakih mogućnosti ili razvijanju ambicioznih politika održivog razvoja. Cilj nam je da ljudima poboljšamo život, koliko god to možemo.

TITAN – to su naši zaposleni

U našem raznolikom timu, koji se sastoji od posvećenih, veštih i kreativnih ljudi, svi zajedno radimo na održivom razvoju. Celokupna Titanova postignuća su zasnovana na duhu i energiji koju naši ljudi svakodnevno unose u svoj posao.

Porodični duh kompanije

Ljudi najčešće uspeju da pronađu svoje mesto kada dođu u TITAN kompaniju. Cenimo dugoročne odnose, zasnovane na međusobnom poverenju i zajedničkim vrednostima. A sa tim su povezani i naši drugi kvaliteti.

Identitet gradimo na vrednostima

Jedinstvo našeg kolektiva počiva na zajedničkim vrednostima. Prilikom zapošljavanja, ne zahtevamo samo stručnu sposobnost i iskustvo, već tražimo autentične ličnosti, sa integritetom i spremnošću da „reči pretvaraju u dela”.

Neprekidno učimo

Ono što nas čini dinamičnom organizacijom koja gleda u budućnost, jeste naša strast za razvojem i stalnim usavršavanjem. Posao u našoj kompaniji podrazumeva obuke na radnom mestu i prilike za konstantno učenje, što nam omogućava da osvežavamo svoja znanja i proširujemo kompetence.

Dobre rezultate promovišemo kao lični i zajednički uspeh

Kada zasijamo, to bude prepoznato. Rad u Titanu pruža velike mogućnosti da ostavimo svoj pečat u rezultatima i ponašanju na planu poslovnog angažovanja.

Razvijamo autentičnu poslovnu kulturu

Inspiriši druge. Izgradi jedinstvo. Unapredi rezultate. Zamisli širu sliku. Ovi stavovi su utkani u našu radnu etiku, i pomažu nam da unapredimo sopstvenu kulturu tako da zajedno rastemo i nižemo uspehe.

Povezani smo sa celim svetom

TITAN je ugledna međunarodna kompanija. Ne samo da imamo fabrike u deset zemalja na pet kontinenata, već ostvarujemo i brojna internacionalna partnerstava. Prekogranične veze pružaju prilike da naše karijere ispunimo bogatim i zanimljivim poslovnim iskustvom.

Stvaramo zajedno

Verujemo u snagu saradnje. Možemo više da unapredimo svet ukoliko se udružimo sa drugima. Dakle, ako ste zainteresovani za kompaniju koja vodi stalni dijalog sa lokalnim zajednicama, univerzitetima, velikim i malim preduzećima i nevladinim organizacijama, TITAN je pravo mesto za vas.

Bezbednost stavljamo na prvo mesto

Izuzetno nam je važna bezbednost i stalno je unapređujemo. Kontinuirano preispitujemo svoje rezultate i na osnovu tih uvida pokrećemo fokusirane aktivnosti za poboljšanje bezbednog ponašanja u svim aspektima rada.