TITAN Srbija logo

O NAMA

TITAN Cement Grupa

Za više informacija o TITAN Cement Grupi, posetite: www.titan-cement.com

TITAN Cement Grupa

TITAN Grupa je međunarodni proizvođač cementa i građevinskih materijala, koja poslujući odgovorno i sa integritetom, doprinosi održivom razvoju i teži da zadovolji potrebe društva.


Kao vlasnik fabrika za proizvodnju cementa u 10 zemalja, Grupa je proširila svoje poslovanje na 15 država širom sveta, direktno zapošljavajući oko 5.400 ljudi, sa godišnjim kapacitetom proizvodnje od 27 miliona tona cementa i srodnih građevinskih materijala.


Poslovne aktivnosti Grupe uključuju proizvodnju, transport i distribuciju cementa, betona, agregata, letećeg pepela, maltera i drugog asortimana iz oblasti građevinske delatnosti. U industrijskom ciklusu koristimo prirodne sirovinske materijale za dobijanje naših građevinskih proizvoda, čijom distribucijom do krajnjih kupaca i pružanjem srodnih usluga zadovoljavamo potrebe društva za bezbednim, pouzdanim i pristupačnim mestom stanovanja, kao i dobrom infrastrukturom – kreirajući dodatnu društvenu vrednost.


Aktivno sarađujući sa međunarodnim organizacijama, bavimo se globalnim izazovima održivog i odgovornog poslovanja, u okviru Ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora UN za 2030. godinu. TITAN Grupa je članica Globalnog dogovora UN (UNGC), Globalnog udruženja proizvođača cementa i betona (GCCA) i Evropske poslovne mreže za društvenu odgovornost (CSR Europe).


TITAN Grupa pripada kompaniji TITAN Cement International (TCI), sa sedištem u Belgiji, koja se kotira na berzama u Briselu, Parizu i Atini.


Posvećenost TITAN Grupe društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju potvrđuje se kroz poslovne politike i praksu, i aktivnim učešćem u međunarodnim inicijativama. TITAN je prva grčka kompanija u svojstvu potpisnice Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, čiji su ciljevi zaštita ljudskih i radnih prava, zaštita životne sredine i borba protiv mita i korupcije.

Naša svrha

Činimo svet oko nas bezbednim, održivim, i lepim mestom za život.

titan-cement

Strateški prioriteti

Da bismo postigli naš vodeći poslovni cilj, fokusiramo se na četiri strateška prioriteta:

titan-cement-grupa-1

Geografska rasprostranjenost

Proširujemo poslovanje kroz akvizicije i grinfild razvoj na atraktivnim novim tržištima, u cilju diversifikacije izvora profita i ublažavanja nestabilnosti, svojstvene našoj industriji.

titan-cement-grupa-2

Stalno unapređenje

Ostvarujemo nove nivoe efikasnosti u poslovanju, kako bismo smanjili troškove i bili konkurentniji, implementirajući digitalna rešenja u celom lancu vrednosti.

titan-cement-grupa-3

Vertikalno integrisanje

Proširujemo poslovanje na srodne oblasti u lancu vrednosti proizvodnje cementa, kako bismo odgovorili na potrebe kupaca i pristupili novim izvorima profita.

titan-cement-grupa-4

Održivi razvoj – fokus na životnu sredinu i ljude

Smanjujemo uticaj na životnu sredinu, sa fokusom na dekarbonizaciju i biodiverzitet. Brinemo o našim zaposlenima i posvećeni smo njihovom razvoju. Negujemo konstruktivnu saradnju sa susednim zajednicama i drugim stejkholderima.