TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Cirkularna ekonomija

Cirkularna ekonomija pruža pouzdano i savremeno rešenje za održivi razvoj, sa mnogim prednostima za društvo, privredu i životnu sredinu. Iz tog razloga, podržavamo cirkularnu ekonomiju kao poslovni model.

Jednostavno rečeno, cirkularnu ekonomiju čini produženje životnog ciklusa proizvoda, uz istovremenu uštedu neobnovljivih prirodnih resursa, kroz smanjenje, ponovnu upotrebu, recikliranje i ponovno iskorišćenje sirovina, energije i otpada.

 

Cementna industrija već aktivno doprinosi implementaciji modela cirkularne ekonomije u različitim fazama proizvodnog procesa, i usvaja sinergijske prakse (industrijska simbioza) sa drugim industrijama.

 

Kao deo TITAN Grupe, mi smo posvećeni promovisanju efikasnih praksi koje su u skladu sa konceptom cirkularne ekonomije, i čiji se značaj ogleda i u našoj Politici zaštite životne sredine. U skladu sa konceptom cirkularne ekonomije, primenjujemo sledeće prakse:

  • sortiranje otpada na više od 20 frakcija i predaja ovih materijala ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom, čime se omogućuje drugim kompanijama da preuzeti otpad iskoriste kao sekundarne sirovine,
  • smanjenje udela klinkera u cementu,
  • korišćenje alternativnih sirovinskih materijala za proizvodnju klinkera i cementa.