TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Upravljanje-zastitom zivotne sredine mob

Prikaži godinu:  

Praškaste materije

Na svim našim procesnim emiterima imamo ugrađene vrećaste filtere za smanjenje emisija praškastih materija u vazduh.

Kao rezultat instaliranih najsavremenijih filtera i drugih preduzetih mera, emisija praškastih materija iz TITAN Cementare Kosjerić je višestruko niža od propisanih graničnih vrednosti emisije.

Prosečne petnaestodnevne vrednosti emisija praškastih materija na rotacionoj peći, u tekućoj godini (kao i prethodnih godina), daleko su ispod granične vrednosti od 20 mg/Nm3, i prikazane su grafikonima:

Prosečne petnaestodnevne emisije prašine u 2021. godini

mg/Nm3

GVE – Granična vrednost emisije (Integrisana dozvola br. 353-01-145/2023-03 od 27.06.2023. godine).

Nm³ – temperatura 273,15K, pritisak 101,3 kPa, suv gas, zapreminski udeo kiseonika 10%