TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Alternativna goriva

Alternativna goriva

U TITAN Cementari Kosjerić se kao izvor energije, za potrebe proizvodnje, koriste isključivo fosilna goriva. Optimizacija korišćenja prirodnih resursa, smanjenje uticaja na klimatske promene i ušteda troškova goriva, predstavljaju naše osnovne izazove, od strateškog značaja. Upotreba alternativnih goriva, po dobijanju odgovarajućih dozvola, predstavlja način za dalju održivost naše kompanije i životne sredine, koju treba sačuvati za buduće generacije.

Ko-procesuiranje u industriji cementa sastoji se u istovremenom iskorišćenju energije i materijala, upotrebom alternativnih goriva u proizvodnji klinkera.

 

Energetska vrednost alternativnih goriva omogućuje zamenu neobnovljivih prirodnih resursa (fosilnih goriva) koji se koriste u procesu proizvodnje. Alternativna goriva su nusproizvodi ili otpad drugih industrijskih sektora, proizvodi postrojenja za preradu otpada i materijali koji se ne mogu reciklirati, a koji bi, kao takvi, završili na deponijama. Ova goriva, generalno, sadrže visok procenat biomase, što dovodi do značajnog smanjenja emisija CO2.

 

Korišćenjem tehnologije upotrebe alternativnih goriva, cementna industrija se adekvatno suočava sa izazovom klimatskih promena i odgovara na potrebe zaštite životne sredine, a istovremeno osigurava svoju konkurentnost, bez ikakvog ugrožavanja kvaliteta proizvoda koje plasira na tržište.

 

Evropska industrija cementa koristi alternativna goriva duže od 40 godina. Ova tehnologija se smatra sigurnom i prihvatljivom po životnu sredinu, čak i u zemljama sa velikom tradicijom u zaštiti životne sredine i visokim standardima kvaliteta.

 

Prosečan stepen zamene fosilnih goriva alternativnim, u zemljama EU iznosi 50,2% (GCCA, Getting the Numbers Right (GNR), 2019).