TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Bezbednost i zdravlje na radu

Naš poslovni prioritet je bezbedno i zdravo radno okruženje, u kome se svi zajedno čuvamo od povreda i brinemo o sopstvenom zdravlju, kao i o zdravlju naših kolega.

Zalažemo se za širenje svesti o značaju bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, što podrazumeva poštovanje adekvatnih normativa i pravila ponašanja. U to su upućeni naši zaposleni, ugovarači i svi drugi saradnici, među kojima neprekidno unapređujemo kulturu sprečavanja incidenata i promociju zdravlja prilikom obavljanja svih poslovnih aktivnosti.

 

Poređenjem naših rezultata sa dostignućima najboljih kompanija iz sektora građevinarstva, težimo da budemo regionalni lider u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

U sklopu svoje šire bezbednosne kampanje i uzornog delovanja u zajednici, godinama unazad TCK značajno ulaže u podizanje svesti o važnosti bezbednosti. Na taj način, podržavamo razvoj generacija koje će pomoći u stvaranju zdravijeg i bezbednijeg životnog okruženja.

 

Da bismo dostigli postavljene ciljeve i ostvarili viziju bezbednog i zdravog radnog ambijenta, uspostavili smo Politiku bezbednosti i zdravlja na radu. Na toj osnovi smo izgradili sistem sa jasno definisanim principima, odgovornostima i obavezama, kao i zahtevima da svi naši zaposleni, ugovarači i saradnici poštuju propise, pravila i radne procedure koje podržavaju visoke bezbednosne standarde.