TITAN Srbija logo

O NAMA

Pakovani cement

PC 50M(V-L) 42,5N /
CEM II/C-M(V-L) 42,5N

Cement PC 50M(V-L) 42,5N je proizveden mlevenjem portland cementnog klinkera i mešanog dodatka krečnjaka i silikatnog letećeg pepela uz optimalnu količinu gipsa.

Pored stabilnog kvaliteta (utrošak vode, vreme vezivanja), ovaj cement karakteriše normalan prirast ranih  čvrstoća i niska toplota hidratacije. Proizvod se preporučuje za individualnu gradnju, zidarske i završne građevinske radove.

 

Ovaj tip cementa se isporučuje u vrećama od 25kg i 50kg.

PC 35M(V-L) 42,5N /
CEM II/B-M(V-L) 42,5N

Cement PC 35M(V-L) 42,5N odnosno CEM II/B-M(V-L) 42,5N proizveden je mlevenjem portland cementnog klinkera, mešanog dodatka silikatnog letećeg pepela i krečnjaka uz optimalnu količinu gipsa.

Cement široke primene, pogodan za proizvodnju transportovanog i pumpanog betona, kao i izradu svih vrsta armirano-betonskih konstrukcija. Visoke čvrstoće i stabilnost kvaliteta ovog cementa, omogućavaju njegovu upotrebu pri proizvodnji betona visokih marki, izloženih umereno agresivnim sredinama.

 

Ovaj tip cementa se isporučuje u vrećama od 25kg i 50kg.