Titan cementara Kosjeric logo

O NAMA

Pakovani cement

PC 35M (V-L) 32,5R /
CEM II/B-M (V-L) 32,5R

Cement PC 35M(V-L) 32,5R odnosno CEM II/B-M (V-L) 32,5R je portland-kompozitni cement sa udelom 65-79% klinkera i 21-35% mešanog dodatka silikatnog letećeg pepela i krečnjaka.

Pored stabilnog kvaliteta (utrošak vode, vreme vezivanja), ovaj cement karakterišu visoke rane čvrstoće i niska toplota hidratacije. Proizvod se preporučuje za individualnu gradnju, zidarske i završne građevinske radove.

PC 35M (V-L) 42,5N /
CEM II/B-M (V-L) 42,5N

Cement PC 35M (V-L) 42,5N odnosno CEM II/B-M (V-L) 42,5N je portland-kompozitni cement sa udelom 65-79% klinkera i 21-35% mešanog dodatka silikatnog letećeg pepela i krečnjaka.

Cement široke primene, pogodan za proizvodnju transportovanog i pumpanog betona, kao i izradu svih vrsta armirano-betonskih konstrukcija. Visoke čvrstoće i stabilnost kvaliteta ovog cementa, omogućavaju njegovu upotrebu pri proizvodnji betona visokih marki, izloženih umereno agresivnim sredinama.