Titan cementara Kosjeric logo

PUBLIKACIJE

Sertifikati

Standardi kvaliteta

Kreiranje vrednosti za kompaniju i značajne stejkholdere u TITAN Cementari Kosjerić postavili smo u regulatorni okvir najviših priznatih, domaćih i međunarodnih propisa. Okosnicu čine usvojeni ISO standardi: ISO 9001 – za upravljanje kvalitetom, ISO 14001 – za upravljanje zaštitom životne sredine i ISO 45001 – za upravljanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Primenu ovih standarda svake godine proveravaju revizori iz grčkog sertifikacionog tela Eurocert.