TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Upravljanje-zastitom zivotne sredine mob

Prikaži godinu:  

Sumporovi oksidi (SO2)

Zbog prirode tehnološkog procesa u TCK, kao i napora i ulaganja u savremena tehnološka rešenja, naše emisije sumpor-dioksida znatno su niže od propisanih graničnih vrednosti.

Prosečne petnaestodnevne vrednosti emisija SO2 na rotacionoj peći u tekućoj godini (kao i prethodnih godina), koje su daleko ispod granične vrednosti od 200 mg/Nm3, prikazane su na grafikonima:

Prosečne petnaestodnevne emisije SO2 u 2021. godini

mg/Nm3

arrow
GVE (200 mg/Nm3)

GVE – Granična vrednost emisije (Integrisana dozvola br. 353-01-145/2023-03 od 27.06.2023. godine).

Nm³ – temperatura 273,15K, pritisak 101,3 kPa, suv gas, zapreminski udeo kiseonika 10%