TITAN Srbija logo

PUBLIKACIJE

VESTI

Inovativnost u korišćenju alternativnih materijala

Trajni napori Titan Cementare Kosjerić i stalno traganje za načinima da se što više očuvaju prirodni resursi, rezultirali su, između ostalog, zamenom korišćenja prirodne sirovine – boksita, alternativnim materijalom: sekundarnom sirovinom – suvim pepelom (nusprodukt termoelektrana). U budućnosti, na ovaj način, obezbeđuje se proizvodnja koja, jednim delom, zahteva manju potrošnju električne i toplotne energije. 
Pre sprovođenja ove ideje, u fabričkom krugu postojala je otvoreno skladište suvog pepela, sa uticajem na radno okruženje. To je kompaniji, kao jednom od lidera u oblasti životne sredine u ovom delu Evrope, bio dovoljan motiv da konstruktivno reaguje i da zbrine pepeo, tako što je za njega izgrađeno zatvoreno skladište – silos. Njegov kapacitet iznosi približno 300 t, i oslonjen je na armiranu betonsku konstrukciju sa 8 betonskih šipova, dubokih oko 16 m.
Ceo projekat rezultat je kreativnih i inovativnih ideja tima kompanije, koji je morao da odgovori na različite izazove prilikom realizacije. Pre svega, trebalo je uklopiti novo rešenje, fizički i procesno, u postojeći automatski sistem za kontinualnu kontrolu kvaliteta sirovinskog brašna, na način koji neće uticati na tehniku proizvodnje, niti je poremetiti.
Osim smanjenja uticaja na neposredno okruženje uklanjanjem jednog otvorenog skladišta, Titan Cementara Kosjerić je pokazala da razmišlja odgovorno, dugoročno i na nacionalnom nivou. Doprinos je očigledan u rešavanju problema nusprodukta u termoelektranama, pošto se pepeo, u stvari otpad dobijen u procesu proizvodnje energije, vraća na ponovno korišćenje, kao aditiv, u proizvodnji cementa. Činjenica da se upotrebljava pepeo iz kompanija koje nemaju rešen problem njegovog odlaganja, govori o izuzetnoj korisnosti ovog projekta za ekologiju države. 

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ