TITAN Srbija logo

PUBLIKACIJE

VESTI

TCK je novi učesnik Globalnog dogovora UN

Avgusta ove godine naša kompanija je postala učesnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, čime je na još jedan način iskazala posvećenost društveno odgovornom poslovanju, zasnovanom na univerzalnim društvenim, etičkim i ekološkim principima, ugrađenim u osnove naše strategije i poduhvata na planu poslovanja.

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija (UN Global Compact) je najveće svetsko dobrovoljno udruženje kompanija koje dele zajedničko ubeđenje da poslovne prakse, oslonjene na ustanovljene principe društvene odgovornosti, doprinose stabilnijem globalnom tržištu i omogućuju izgradnju naprednih i uspešnih društvenih zajednica.

Sa više od 7.500 kompanija učesnica iz 135 zemalja, kao i 4.000 članova iz javnog ili nevladinog sektora, Globalni dogovor je istinski prisutan širom sveta, uživajući podršku država članica Ujedinjenih nacija, što je potrvrdila i Generalna skupština UN, donevši nekoliko rezolucija koje prepoznaju i ohrabruju rad ove asocijacije (izvor: Globalni dogovor UN, Izveštaj o održivom razvoju 2013).

Jedinstveno obeležje Globalnog dogovora određeno je činjenicom da učešće u ovoj inicijativi ne obavezuje samo kompaniju kao celinu, već naročitu odgovornost nosi njeno rukovodstvo. Lično učešće direktora važan je signal zaposlenima i drugim stejkholderima da je angažovanje kompanije u oblasti korporativnog građanstva strateški prioritet. Posvećenost, na ovaj način, značajno utiče na kvalitet implementacije principa Globalnog dogovora.

Dodatno, kompanije koje su potpisnice Globalnog dogovora, obavezuju se da će se pridržavati deset principa, koji ukazuju na dugoročan proces kontinuiranog napretka i poboljšanja. Usaglašenost učinka kompanije sa deset principa Globalnog dogovora, godišnje se predstavlja stejkholderima, kako bi se obezbedila njihova potpuna primena i saradnja sa stejkholderima.

Kompanije koje pristupaju Globalnom dogovoru, obavezuju se da će u okviru svoje strategije poslovanja primenjivati opšte principe koji su proizašli iz:

  • Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima
  • Deklaracije Međunarodne organizacije rada o osnovnim principima i pravima na radu
  • Rio Deklaracije o životnoj sredini i razvoju
  • Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Titan Grupa je među prvima u svetu pristupila Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija, čiji je učesnik od 2002. godine, otkada je potpuno posvećena poštovanju ovih 10 principa u svim regionima. Prema kriterijumima Globalnog dogovora, Titan Grupa je dostigla „napredni” nivo za predstavljanje svojih rezultata i praksi u odnosu na zahteve ove globalne inicijative.

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ