TITAN Srbija logo

PUBLIKACIJE

VESTI

Predstavljen prvi integrisani TCK izveštaj za 2016. godinu

Prvim integrisanim izveštajem obeleženo 40 godina održivih veza sa zajednicom

 

TITAN Cementara Kosjerić sedmi put zaredom predstavlja godišnji Izveštaj o održivom razvoju, u kom je napravljen osvrt i na ulaganja u lokalnu zajednicu, koja su tokom 2016. godine iznosila preko 225.000 evra. Ovo je prvi integrisani izveštaj, koji je kompanija pripremila prateći okvir Međunarodnog saveta za integrisano izveštavanje (Interational Integrated Reporting Council – IIRC), u nameri da na potpuniji i transparentniji način čitaocima predstavi finansijske, društvene i rezultate u oblasti zaštite životne sredine, i tako učvrsti dobru saradnju sa okruženjem. Izveštaj su verifikovali nezavisni revizori iz kompanije EY Serbia, u skladu sa smernicama Globalne inicijative za izveštavanje – GRI.

„U svom radu ostajemo orijentisani na dugoročnu stabilnost i razvoj poslovanja, nastojeći da unapredimo tri bazične oblasti: finansijske rezultate, naš uticaj na društvo i zaštitu životne sredine. Usmeravamo velike napore u saradnju sa lokalnim stejkholderima, prateći međunarodne tokove i uključujući se u važne nacionalne i globalne inicijative koje promovišu društvenu odgovornost i održivi razvoj. Tokom 2016. godine usaglasili smo naše ciljeve sa Ciljevima održivog razvoja Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Nastavićemo da usmeravamo snage na prioritete društvene odgovornosti, postizanjem još boljih rezultata u domenima zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Podrška naših partnera – zaposlenih, klijenata i dobavljača, lokalne zajednice – realizuje se saradnjom u svim aspektima održivog razvoja, i otvara put perspektivi daljeg rasta i progresa, kojima zajedno gradimo održive veze“, izjavio je Miroslav Gligorijević, generalni direktor TITAN Cementare Kosjerić, tokom događaja, upriličenog u Osnovnoj školi „Jordan Đukanović“, u selu Varda.

Kao poslovni prioritet kompanije, bezbednost na radu predmet je stalnih provera i unapređenja. Dobre prakse koje se primenjuju u TITAN Cementari Kosjerić, donose dobre rezultate, a svest o bezbednosti promoviše se ne samo unutar fabrike i kroz lanac nabavke, već i najmlađim generacijama – u programu „Bezbednost pre svega“ učestvovalo je sedam generacija četvrtaka osnovne škole u Kosjeriću.

TITAN Cementara Kosjerić tokom 2016. godine bila je fokusirana na visoke kriterijume postavljene na planu zaštite životne sredine, što je podrazumevalo i značajna ulaganja. Rezultati su vidljivi i stalno se prate. Ostvareni su i nadmašeni ciljevi emisija u vazduh i potrošnje vode, a nastavlja se sa ulaganjima i unapređenjima u oblasti energetske efikasnosti, smanjenja potrošnje prirodnih resursa i borbe protiv klimatskih promena.

Komentar na Integrisani godišnji izveštaj kompanije dao je i predstavnik revizorske kuće EY Serbia, koji je predstavio proces verifikacije informacija prikazanih u Izveštaju.

Kompletan Integrisani godišnji izveštaj za 2016. godinu TITAN Cementare Kosjerić može se preuzeti sa vebsajta kompanije. Za više informacija o integrisanom izveštavanju pogledati vebsajt: www.integratedreporting.org, dok o smernicama Globalne inicijative za izveštavanje više možete pročitati na vebsajtu: www.globalreporting.org.

 

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ