TITAN Srbija logo

PUBLIKACIJE

VESTI

Prečišćavanje otpadnih voda

Realizovali smo projekat rekonstrukcije postojećeg sistema kanalizacije i izrade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Rekonstrukcijom postojećeg sistema kanalizacije, sva četiri izliva iz fabričkog kruga preusmerena su u jedan sabirni cevovod koji otpadnu industrijsku, atmosfersku i drenažnu vodu dovodi do postrojenja za prečišćavanje.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda čine dva nezavisna postrojenja – postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda i postrojenje za prečišćavanje industrijskih, atmosferskih i drenažnih otpadnih voda.

Industrijske, atmosferske i drenažne otpadne vode se, nakon sistema taložnika unutar fabričkog kruga, gravitaciono, kanalizacionim cevima dovode do dve linije za prečišćavanje, kapaciteta po 100 l/s. Na ovim linijama, otpadne vode prolaze kroz gravitacione taložnike, a zatim i kroz separatore u kojima se odstranjuju ulja i masti.

Proces prečišćavanja sanitarnih otpadnih voda započinje mehaničkim prečišćavanjem, nakon čega sledi izdvajanje ulja i masti. Na kraju se odvija proces biološkog prečišćavanja, odnosno proces dubinske aeracije vazduhom i razgradnja organskih materijala pomoću mikroorganizama koji koriste organske materije kao hranu.

Prečišćena voda sa oba postrojenja dovodi se u sabirni šaht iz koga se, posle merenja količine vode, zbirnim kolektorom odvodi u reku Skrapež.

Merenje kvaliteta voda vrši se od strane ovlašćene stručne organizacije za obavljanje takve vrste merenja, četiri puta godišnje.

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ