TITAN Srbija logo

PUBLIKACIJE

VESTI

Poseta Titanovoj fabrici u Bugarskoj

Poziciju društvene odgovornosti i partnerstvo sa lokalnom zajednicom, Titan Cementara Kosjerić dokazuje stalnom interakcijom aktivnosti i informacija u lokalnoj sredini. Značaju ovakve saradnje svakako će doprineti i organizovana studijska poseta Bugarskoj, sa obilaskom Titanove cementare u Zlatnoj Panegi. Ovo putovanje, TCK je realizovala u periodu od 28. do 31. marta tekuće godine, uključivši predstavnike Opštine, organizacija lokalne zajednice, Savetodavnog odbora Cementare i menadžment kompanije. Delegacija je brojala 15 članova.

Upoznavanje sa fabričkim postrojenjem u Zlatnoj Panegi uokvireno je dugoročnom poslovnom strategijom, zasnovanom na promovisanju društvene odgovornosti i zajedničkih vrednosti kompanije i lokalne zajednice. Briga o životnoj sredini, bezbednosti i unapređenju kvaliteta života u neposrednom okruženju, pripadaju obostranom interesu.

Cilj studijskog boravka u Bugarskoj bio je da se predstavnici lokalne zajednice neposredno upoznaju sa poslovanjem jedne Titanove fabrike u bliskom regionu, koja primenjuje savremene tehnologije proizvodnje cementa i dobijanja energije za proizvodnju tog materijala. Delegacija je 29. marta 2013. godine provela čitav dan u obilasku fabrike Zlatna Panega i imala prilike da razgovara sa stručnim licima iz cementare i Titanove ćerke-kompanije GAEA (Green Alternative Energy Assets – „Zelena alternativna energija”), koja se bavi razvojem upotrebe alternativnih goriva. Na primeru se moglo videti da je cementna industrija razvila niz tehnoloških rešenja koja za proizvodnju potrebne energije koriste otpadne materijale (komunalni i neopasni industrijski otpad), koji se ne mogu reciklirati niti ponovo upotrebiti, a istovremeno mogu osigurati kvalitet krajnjeg proizvoda, cementa. Primenom ove tehnologije, smanjuju se uticaji na životnu sredinu, kao i količine otpada koji se, umesto trajnog odlaganja na deponije, zbrinjava na bezbedan način.

Upoznavanje sa radom i proizvodnim procesom cementare u Bugarskoj, od velikog je značaja za dalji razvoj komunikacije između Titan Cementare Kosjerić i lokalne zajednice. Učesnici ovog korisnog putovanja bili su u prilici da se detaljno informišu o svim aspektima korišćenja alternativnog goriva u procesu proizvodnje cementa, sa stanovišta zaštite životne sredine, unapređenja proizvodnog procesa, kao i smanjenja upotrebe neobnovljivih prirodnih energetskih resursa.

Na takvom, savesnom odnosu prema neposrednom okruženju, grade se merila kvalitetnog poslovanja, čije je standarde TCK visoko postavila, a dalje će ih unapređivati kroz kontinuirano delovanje na društveno odgovoran način, transparentno informisanje javnosti i dijalog sa lokalnom zajednicom.

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ