TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

lokalna-zajednica-strucna-praksa

Društvena odgovornost u akciji

Održivi rezultati konkursa „Za moj Kosjerić”

Konkurs „Za moj Kosjerić” inovativno i održivo unapređuje kvalitet života u lokalnoj sredini, kroz realizaciju najbolje ocenjenih projekata koje finansijski podržava TITAN Cementara Kosjerić. Priliku za takvu afirmaciju dobijaju inicijative koje pokazuju uključenost građana u rešavanje zajedničkih pitanja, pod uslovom da efikasno koriste lokalne resurse i promovišu saradnju sa različitim društvenim akterima.

 

Dugogodišnju inspirativnost ovog Titanovog popularnog projekta potvrđuje veliki broj kandidovanih ideja, koje predlažu opštinske institucije i organizacije civilnog društva.

 

Kao dugoročni program, koji osnažuje lokalne aktere u stvaranju zajedničkih dobrobiti, konkurs „Za moj Kosjerić” istovremeno usklađuje sadržaje nagrađenih projekata sa korporativnim vrednostima TCK, tako da ukupnim efektima doprinosi održivom razvoju lokalne zajednice.

 

Od pokretanja konkursa, 2013. godine, do sada smo nagradili 82 projekta, sa sumarnom finansijskom podrškom kompanije od preko 160.000 evra. Implementirana rešenja u oblasti kulture, ekologije, obrazovanja, socijalne zaštite i uključivanja, na najbolji način prezentuju jedinstvo društvenih interesa naše kompanije i građana Kosjerića, što predstavlja obrazac saradnje na ovom polju.

Lokalna zajednica_Za moj Kosjeric