TITAN Srbija logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Upravljanje vodama

Naša svest o tome koliko je voda dragocen resurs, motiviše nas da efikasno i održivo upravljamo ovim prirodnim bogatstvom. U skladu sa tim, obavezali smo se da ćemo, u najvećoj mogućoj meri, ublažavati uticaje svojih aktivnosti na prirodne vodne resurse. Nakon ulaganja u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (2010. godine), a zatim i u sistem za recirkulaciju vode (2014. godine) ostvarili smo značajno smanjenje specifične potrošnje vode u našem fabričkom procesu.

Vodu koristimo za industrijske potrebe, sanitarne potrebe i kao vodu za piće. Za industrijske potrebe koristimo vodu iz reke Skrapež i sakupljenu atmosfersku i drenažnu vodu, dok kao pijaću i sanitarnu vodu koristimo vodu iz gradskog vodovoda.

 

Industrijsku vodu u našem procesu koristimo isključivo kao rashladni medij (hlađenje materijala, gasova, opreme) i kao vodu za pranje saobraćajnica, tako da se u našem postrojenju ne stvaraju otpadne procesno-tehnološke vode.

 

Od 2014. godine, kada je pušten u rad sistem za recirkulaciju industrijske vode, značajno smo smanjili potrebu za zahvatanjem vode iz reke Skrapež i omogućili da za industrijske potrebe koristimo sakupljenu kišnu i drenažnu vodu.

 

Postavili smo visoke kriterijume u implementaciji sistema za zaštitu voda, tako da se sve naše otpadne, drenažne i atmosferske vode prečišćavaju do zahtevanog nivoa kvaliteta i tek nakon toga ispuštaju u reku Skrapež. Kvalitet prečišćenih otpadnih voda redovno prate ovlašćene laboratorije.