Titan cementara Kosjeric logo

ODRŽIVI RAZVOJ

Biodiverzitet

Očuvanje biodiverziteta je važan preduslov za održivi razvoj i, kao takav faktor, predstavlja još jedan naš poslovni prioritet.

U Cementari smo uradili sveobuhvatne studije procene uticaja na životnu sredinu i planove rehabilitacije, koji pokrivaju sve aspekte razvoja i eksploatacije naših površinskih kopova. Kompletne aktivnosti u cilju rehabilitacije površinskih kopova i upravljanja biodiverzitetom na ovim lokacijama, usklađene su sa GCCA Smernicama za održivost za rehabilitaciju rudnika i upravljanje biodiverzitetom.

 

Proizvodne aktivnosti TITAN Cementare Kosjerić, kao i površinskih kopova Suvo vrelo i Galovići, ne vrše se na lokacijama u zaštićenim područjima, niti u zonama od posebnog značaja za očuvanje i unapređenje prirode. Ali, bez obzira na to, verni našoj dugogodišnjoj posvećenosti odgovornim i održivim korporativnim praksama, primenjujemo međunarodne alate i smernice Međunarodne unije za očuvanje prirode i prirodnih bogatstava (IUCN) za upravljanje biodiverzitetom.