TITAN Srbija logo

PUBLIKACIJE

VESTI

Novi ciljevi za održivi razvoj TITAN Grupe

TITAN Grupa za lestvicu više podiže svoje aspiracije za održivi razvoj definisanjem ambicioznih ESG ciljeva  do 2025. godine i nakon toga

Potvrđujući svoju dugoročnu posvećenost održivom razvoju i stvaranju vrednosti za dobrobit svih, TITAN Grupa objavila je nove ESG ciljeve (Environmental, Social and Governance Targets – ciljevi u oblasti zaštite životne sredine, društva i korporativnog upravljanja) do 2025. godine i u periodu nakon toga. Ciljevi, između ostalog, podrazumevaju proaktivaniji i ambiciozniji pristup smanjenu emisija CO2 do 2030. godine, usaglašen sa vizijom Evropskog zelenog sporazuma o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Kompanija je postavila 20 ambicioznih ciljeva, u četiri oblasti, koje su zainteresovane strane definisale kao materijalne. Ciljevi su potkrepljeni dobrim upravljanjem, transparentnošću i poslovnom etikom:

  • Dekarbonizacija i digitalizacija– u okviru koje TITAN Grupa nastoji da transformiše svoje poslovanje, fokusirajući se na fleksibilnost, inovacije i na rešenja koja će efikasnije služiti našim kupcima na putu ka digitalnom svetu – bez emisija CO2
  • Radno okruženje koje omogućava rast– sa ciljem kompanije da neguje inkluzivnu kulturu jednakih mogućnosti i profesionalnog razvoja zaposlenih, u bezbednom i zdravom radnom okruženju
  • Pozitivan lokalni uticaj– koji omogućava našem poslovanju i našim ljudima širom sveta da doprinesu prosperitetu lokalnih zajednica, uvažavajući lokalne, socijalne i ekološke izazove
  • Odgovorno upravljanje resursima i odgovorna nabavka– u okrilju koje TITAN afirmiše načela održivog razvoja i osnažuje svoje poslovne partnere da odgovorno koriste prirodne resurse

 

Neki od najvažnijih ciljeva su:

  • Novi cilj smanjenja emisija CO2za -35% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 1990. godine – usaglašeno sa vizijom Evropskog zelenog sporazuma o postizanju klimatske neutralnosti do 2050. godine. Smanjenje emisija u lancu nabavke, povećanjem upotrebe alternativnih goriva, ubrzavanjem energetske efikasnosti, razvojem proizvoda sa niskim udelom ugljen-dioksida i usvajanjem inovativnih tehnologija i rešenja
  • Globalno liderstvo u bezbednosti– TITAN Grupa nastoji da bude među tri najbolje kompanije u cementnoj industriji, bez povreda sa smrtnim ishodom i povreda koje prouzrokuju izostanak sa posla
  • Fokusiranost na različitost& inkluziju, obuku i dobrobit zaposlenih – dalja promocija jednakih mogućnosti i povećanje učešća žena na liderskim pozicijama. Unapređenje postojećih i sticanje novih veština za sve zaposlene, kao i primena svrsishodnih inicijativa koje pospešuju dobrobit zaposlenih, u svim zemljama
  • Povećanje pozitivnog lokalnog uticaja kroz postavljanje ekoloških, socijalnih i ekonomskih ciljeva– održavanje dobrih rezultata u cilju smanjenja emisija u vazduh. Planovi rehabilitacije rudnika i upravljanje biodiverzitetom. Planovi angažovanja u zajednici, usklađeni sa očekivanjima zainteresovanih strana i dostizanje ukupnog učešća od dve trećine domaćih dobavljača u odnosu na ukupne troškove nabavke
  • Integracija cirkularne ekonomije u održiv i odgovoran lanac nabavke– obezbeđujući da 70% ključnih dobavljača ispunjava standarde Titanovih ESG ciljeva. Akcenat je na očuvanju i ponovnoj upotrebi vode u proizvodnom procesu, energetskoj efikasnosti i preusmeravanju otpada sa deponija

Titanovi ESG ciljevi doprinose Ciljevima održivog razvoja UN:

 

Definisani ESG ciljevi TITAN Grupe dostupni su na korporativnom sajtu kompanije (na engleskom jeziku).

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ