TITAN Srbija logo

PUBLIKACIJE

VESTI

Integrisani godišnji Izveštaj za 2020. godinu

Predstavljamo vam jedanaesti uzastopni godišnji Izveštaj koji objavljuje TITAN Cementara Kosjerić, usklađen sa međunarodnim kriterijumima i standardima TITAN Grupe za izveštavanje o rezultatima u oblasti zaštite životne sredine, društva i korporativnog upravljanja (ESG – Environmental, Social and Governance).
TCK je među prvim kompanijama u Srbiji podržala potrebu za transparentnošću i dijalogom zainteresovanih strana na području održivosti, i u tom domenu potpuno uskladila izveštavanje sa međunarodnim i evropskim standardima i najboljim praksama. Kao deo TITAN Grupe, dosledno pratimo ovu praksu od 2011. godine, kako bismo naše aktivnosti uskladili sa očekivanjima zainteresovanih strana i podržali dugoročnu primenu poslovne strategije TCK.
Kompanija je tokom 2020. godine ostvarila dobre rezultate sa 22% rasta operativnog dobitka (EBITDA), u odnosu na prethodni period, i dosledno sprovodeći politiku društveno odgovornog poslovanja, pokazala solidarnost i pružila nesebičnu podršku mnogima u okruženju kojima je pomoć bila neophodna.
U svim aspektima uticaja na životnu sredinu, postignuća TCK su daleko bolja od zakonom propisanih limita.
Instalacija novog vrećastog filtera na peći i mlinu sirovine unapređuje postojeće visoke nivoe zaštite životne sredine, garantuje niske emisije u sadašnjem režimu rada i stvara uslove za bezbedno korišćenje alternativnih goriva u budućnosti. Uvereni u doprinos koji korišćenje alternativnih goriva u cementnoj industriji obezbeđuje za životnu sredinu, ovim velikim i važnim ekološkim projektom napravili smo još jedan značajan korak ka pripremi uslova za smanjenje upotrebe fosilnih goriva i očekivano povećanje korišćenja energije iz alternativnih izvora.
Integrisani godišnji Izveštaj za 2020. godinu je usklađen sa standardima za održivo izveštavanje TITAN Grupe, kompatibilno Smernicama Međunarodnog saveta za integrisano izveštavanje (IIRC), naprednom nivou kriterijuma za Komunikaciju o napretku Ujedinjenih nacija (UNGC), pristupu Globalnog udruženja proizvođača cementa i betona (GCCA) i Ciljevima održivog razvoja Globalnog dogovora UN (SDGs 2030).
Izveštaj su verifikovali nezavisni revizori iz kuće Grant Thornton Serbia, za napredni nivo, u skladu sa kriterijumima za Komunikaciju o napretku (COP) Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Po prvi put u istoriji izveštavanja, kompanija je dobila i verifikaciju za realizovan proces Ocene materijalnosti tokom 2020. godine.
Kompletan Integrisani godišnji izveštaj za 2020. godinu TITAN Cementare Kosjerić možete preuzeti ovde.
Za vise informacija o integrisanom izveštavanju možete pogledati veb-sajt Međunarodnog saveta za integrisano izveštavanje (IIRC): www.integratedreporting.org.

PODELITE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PROČITAJTE JOŠ