TITAN Srbija logo

 

Sektorski standardi za nefinansijske pokazatelje

 

 

 

 

Globalno udruženje proizvođača cementa i betona (GCCA) usvojio je Povelju Održivosti koja je bazirana na pet (5) Stubova:

Stub 1: Bezbednost i zdravlje na radu, Stub 2: Klimatske promene i energija, Stub 3: Društvena odgovornost, Stub 4: Životna sredina i prirodno okruženje i Stub 5: Cirkularna ekonomija.

Korišćeni termin „Stub“ specifičan je za Povelju GCCA o obavezama kompanije članice, a detaljne informacije su dostupne u Povelji i Okvirnim smernicama na veb-stranici GCCA: https://gccassociation.org/sustainability-innovation/sustainability-charter-and-guidelines/.

TITAN je u 2022. godini nastavio sa naporima za implementaciju GCCA 2050 Put do nulte betonske „Betonske budućnosti“ i fokusirao se SBTi ciljeve za 1.5 stepeni scenario, uz nastavak aktivnog učestvovanja u raznim radnim grupama doprinoseći svojim znanjem i stručnošću, u skladu sa svojom praksom od osnivanja fondacije Sektorskog udruženja.

  1. godine TITAN je učestvovao u prvoj reviziji GCCA Povelje usklađenosti sa svrhom (a) pomoći članovima u razvoju implementacije strategije održivosti (fokusirano ali ne i ograničeno na GCCA obligacije), (b) omogućavanja procene učinka održivosti članova i repera sa kompanijama istog nivoa, (c) identifikacije oblasti GCCA-a Povelje usklađenosti kojima treba dodatno razjašnjenje ili ojačanje.

Smernice UNCTAD pružaju smislenu konekciju sa Relevantnim pokazateljima (KPI) sa najrelevantnijim  i specifičnim ciljevima za svaki Cilj održivog razvoja (SDG) i koristi se u okviru pristupa izveštavanju TITAN-a za sve fokusne oblasti: Dekarbonizacija i digitalizacija, Radno okruženje koje podstiče na rast, Pozitivan lokalni uticaj, Odgovorno upravljanje resursima i odgovorna nabavka, Dobro upravljanje, transparentnost i poslovna etika.