TITAN Srbija logo

TITAN Cementara Kosjerić ‒ Konkurs „Za moj Kosjerić”
OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj obrazac i potom ga popunite u skladu sa uslovima konkursa.

1. Osnovne informacije

1.1 Podaci o organizaciji/aplikantu

1.2 Podaci o projektu

Partner 1

Partner 2

Partner 3

2. Detaljan opis projekta

2.2 Plan aktivnosti

(Aktivnosti i zadaci u okviru aktivnosti, koji će omogućiti ostvarivanje cilja projekta; osoba zadužena za sprovođenje. Označite vremenske periode realizacije aktivnosti: mesece, tako što ćete napisati naziv meseca; i nedelje, tako što ćete staviti X na mesto odgovarajućih sedmica. Preuzmite tabelu Plan aktivnosti, kao i uprošćen primer popunjene tabele na stranici Za moj Kosjerić, na našem veb-sajtu u odeljku Dokumenti za preuzimanje.)

3. Budžet

Molimo vas da napravite sopstvenu tabelu (u MS Excel-u) po uzoru na tabelu koju možete naći na stranici Za moj Kosjerić, na veb-sajtu www.titan.rs. U budžetu treba prikazati sve troškove na projektu, ne samo one za koje se prijavljujete na ovom konkursu. Sve stavke moraju biti navedene pojedinačno. Ukupne troškove za svaku pojedinačnu stavku upišite u kolonu 5. Deo sredstava koji očekujete od TCK upišite u kolonu 7, a deo koji su vam odobrili drugi donatori u kolonu 8. U kolonu 9 upišite ime donatora koji vam je već odobrio sredstva. Proverite međuzbirove i ukupne troškove (sivo obojene ćelije u excel tabeli)! Preuzmite tabelu budžeta na linku, ili na stranici Za moj Kosjerić, na našem veb-sajtu u odeljku Dokumenti za preuzimanje..

4. Dokumenta

Uspešno ste poslali prijavu za konkurs „Za moj Kosjerić”