TITAN Srbija logo

KARIJERA

Prijava za stručnu praksu TITAN Cementare Kosjerić

Izjava o saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka

TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ sa registrovanim sedištem u Kosjeriću, na adresi Živojina Mišića 50, MB: 07190425, PIB: 101087985, prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti, i to: ime i prezime, adresu i druge kontakt podatke (broj telefona i e-mail adresa), podatke o stručnoj spremi i profesionalnim kvalifikacijama, kao i druge podatke koje sa nama podelite slanjem Vaše profesionalne biografije (CV) i prijavom za stručnu praksu.

Vaše podatke:

• prikupljamo radi realizacije procesa selekcije u okviru programa stručne prakse;

• pohranjujemo i čuvamo u našim internim evidencijama, u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite, u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL;

• koristimo isključivo u svrhe opisane ovim obaveštenjem;

• čuvamo ih 5 godina, nakon čega ih brišemo iz naše evidencije ili anonimiziramo, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka.

U odnosu na Vaše podatke, imate sledeća prava: pravo da od nas zatražite pristup podacima o ličnosti i ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, kao i ograničavanje obrade, pravo da prigovorite obradi, pravo na prenosivost podataka, pravo da podnesete pritužbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava, a mi ćemo Vam pružiti svu neophodnu pomoć u ostvarivanju Vaših prava, sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Vaše podatke možemo iznositi drugim privrednim društvima u okviru grupacije kompanija kojoj pripadamo (povezana lica), a koja imaju sedište u zemljama Evropskog ekonomskog prostora, sve u okviru dozvoljene svrhe i pod uslovima propisanim ovim obaveštenjem i uz primenu adekvatnih mera zaštite.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati putem e-mail adresa: hr@titan.rs i csr@titan.rs.

Uspešno ste se prijavili za stručnu praksu.